Όροι χρήσης

Διαβάστε τους Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών μας

Πρόλογος

Καλώς ήρθατε στο Noetik.gr. Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Noetik και μέσα από τις σελίδες της επιδεικνύουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και παρέχουμε χρήσιμες πληροφορίες για την εταιρεία.

Οι ακόλουθες σελίδες περιέχουν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίοι διέπουν κάθε χρήση των Υπηρεσιών μας.

Ορισμοί

Οι όροι "Όροι Παροχής Υπηρεσίας", "Όροι Παροχής Υπηρεσιών" ή ο όρος "ΟΠΥ", που αντιμετωπίζεται ως ενικό ουσιαστικό, αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

Οι όροι "εμείς", "μας", "εμάς", "Noetik PC", "Noetik" ή η "Εταιρεία" σημαίνουν ή αναφέρονται εναλλακτικά στη Noetik.

Ο όρος «SITE» καθώς και ο πληθυντικός του αναφέρεται σε ιστότοπους και τομείς του noetik.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων, ενοτήτων και υποτομέων στους τομείς noetik.gr, noetik.gr, horecabooking.com, roundupsolutions.com

Οι όροι «ΥΠΗΡΕΣΙΑ» καθώς και ο πληθυντικός της, αναφέρονται (Α) στη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ για οποιονδήποτε λόγο και (Β) σε όλες τις υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται από τη Noetik μέσω του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ή με άλλο τρόπο.

Όλες οι αναφορές στις λέξεις "εσείς" και/ή "Χρήστης/-ες" σημαίνει οποιοδήποτε άτομο που έχει πρόσβαση στον ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ είτε ως Εγγεγραμμένος Χρήστης είτε ως ανώνυμος χρήστης.

Όλες οι αναφορές στις λέξεις «Πελάτης» και/ή «Λογαριασμός» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση σε μια ΥΠΗΡΕΣΙΑ μετά την αγορά άδειας από τη Noetik.

Ο όρος "Περιεχόμενο" αναφέρεται σε άρθρα, δεδομένα, γραφικές οθόνες, εικόνες, διαφημίσεις και όλες τις πληροφορίες, υλικά και υπηρεσίες (i) που εμφανίζονται σε οποιονδήποτε ιστότοπο που λειτουργεί από τη Noetik ή (ii) χρησιμοποιείται για ή από οποιαδήποτε ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Noetik .

Αποδοχή όρων

Με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή/και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία που προστίθενται στις τρέχουσες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή εδώ. Η Noetik διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει και να αλλάξει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπο. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε κατά καιρούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές που μπορεί να σας επηρεάσουν.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΩΡΑ, ΚΑΘΩΣ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΣΑΣ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Τροποποίηση

Περιστασιακά ενδέχεται, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε αλλαγές στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Οι τρέχοντες Όροι χρήσης είναι πάντα διαθέσιμοι στην ακόλουθη διεύθυνση URL: www.noetik.gr/terms. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μετά την πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών, εκφράζετε και αναγνωρίζετε ότι αποδέχεστε τις αλλαγές.

Περιεχόμενο ιστότοπου

Συμφωνείτε ότι όλο το Περιεχόμενο, που περιέχεται ή διατίθεται από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή μέσω των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους.

Η Noetik ως κάτοχος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή/και ο κάτοχος άδειας (ανάλογα με την περίπτωση) του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, έχει τα δικαιώματα, τον τίτλο και το συμφέρον σε όλο το περιεχόμενο, το κείμενο, τα γραφικά, τις βάσεις δεδομένων, τα σχέδια, το λογισμικό, τα εικονίδια και τους υπερσυνδέσμους στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Ως εκ τούτου, η πνευματική μας ιδιοκτησία προστατεύεται από ενδεχόμενη παραβίαση, από εγχώριες και διεθνείς συνθήκες και νομοθεσία.

Περιεχόμενο Πελατών

  • Δεν διεκδικούμε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά δικαιώματα επί του υλικού που παρέχει ο Πελάτης στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Noetik. Όλο το υλικό που ανεβάζει ο Πελάτης παραμένει στην κυριότητα του Πελάτη. Εάν ένας Πελάτης θέλει να αφαιρέσει το περιεχόμενό του μπορεί να το κάνει διαγράφοντας τον λογαριασμό του ή ζητώντας από έναν εκπρόσωπο της Noetik να το κάνει.
  • Με τη μεταφόρτωση εικόνων και περιεχομένου κειμένου ή άλλων πληροφοριών σε μια ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ο Πελάτης συμφωνεί να επιτρέψει στη Noetik να τις εμφανίσει και να τις αποθηκεύσει και συμφωνεί ότι η Noetik μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ελέγξει όλο το περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον Πελάτη στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ της.
  • Ο Πελάτης διατηρεί την κυριότητα όλου του περιεχομένου που υποβάλλει στην Noetik SERVICES, ωστόσο, δημοσιοποιώντας αυτό το περιεχόμενο (με αποστολή ενημερωτικού δελτίου μέσω του eMailManager ή δημοσιεύοντας φωτογραφίες και περιγραφές ξενοδοχείου μέσω της HORECAbooking), ο Πελάτης συμφωνεί να επιτρέψει σε άλλους να δουν το περιεχόμενό τους.
  • Δεν θα αποκαλύψουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες του Πελάτη σε τρίτα μέρη, εκτός εάν απαιτείται κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες που παρέχονται από τον Διοργανωτή σε εμάς και δεν είναι δημοσίως γνωστά (π.χ.: βάση δεδομένων επαφών eMailManager). Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που: (i) ήταν στο δημόσιο τομέα τη στιγμή που τις λάβαμε, (ii) εισήλθαν σε δημόσιο τομέα αφού τις λάβαμε χωρίς υπαιτιότητά μας, (iii) λάβαμε από κάποιον άλλον πέρα του Πελάτη χωρίς παραβίαση των δικών μας η δικών του υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας ή (iv) υποχρεούμαστε από το νόμο να αποκαλύψουμε.

Δικαιώματα της Noetik

(α)   Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή.

(β)   Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τις υπηρεσίες σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή.

(γ)    Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να αφαιρέσουμε Περιεχόμενο και Λογαριασμούς που περιέχουν Περιεχόμενο που κατά τη διακριτική μας ευχέρεια κρίνουμε ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή αυτούς τους Όρους Χρήσης.

(δ)   Λεκτική ή γραπτή κατάχρηση οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων απειλών κατάχρησης ή τιμωρίας) οποιουδήποτε  πελάτη, υπαλλήλου, μέλους ή στελέχους της Noetik θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό του λογαριασμού.

(ε)     Διατηρούμε το δικαίωμα να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους ανταγωνιστές σας και δεν υποσχόμαστε αποκλειστικότητα σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο τμήμα αγοράς. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι υπάλληλοι και οι εργολάβοι της Noetik μπορεί επίσης να είναι πελάτες/διοργανωτές εκδηλώσεων της Noetik και ότι ενδέχεται να σας ανταγωνιστούν, αν και ενδέχεται να μην χρησιμοποιήσουν τις εμπιστευτικές σας πληροφορίες για να το κάνουν.

 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων ενδέχεται να εμφανίζονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή μέσω των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για διευκόλυνσή σας και όχι ως έγκριση από τη Noetik Ltd του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων. Η Noetik Ltd δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων τρίτων και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του υλικού σε τέτοιους ιστότοπους τρίτων. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε συνδεδεμένους ιστότοπους τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Περιορισμός ευθύνης

(α)    Κατανοείτε ρητά και συμφωνείτε ότι η Noetik Ltd δεν φέρει ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών λόγω απώλειας κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας.

(β)   Σε καμία περίπτωση η Noetik Ltd ή οι προμηθευτές μας δεν φέρουν ευθύνη για διαφυγόντα κέρδη ή οποιεσδήποτε ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τον ιστότοπό μας, τις υπηρεσίες μας ή την παρούσα συμφωνία (όπως και αν προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας). Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε εμάς και (κατά περίπτωση) τους συνεργάτες, τις θυγατρικές, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους μας, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που γίνονται από τρίτους που προκύπτουν από την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή των εγγράφων που ενσωματώνει μέσω παραπομπής, ή από την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

(γ)    Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «όπως είναι» και «ως διαθέσιμες» χωρίς καμία εγγύηση ή όρο, ρητό, υπονοούμενο ή καταστατικό.

(δ)   Η Noetik Ltd δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες θα είναι αδιάκοπες, έγκαιρες, ασφαλείς ή χωρίς σφάλματα.

(ε)   Η Noetik Ltd δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

(στ)     Η Noetik Ltd δεν εγγυάται ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στις Υπηρεσίες θα διορθωθούν.

 

 

Παραίτηση

Η αδυναμία της Noetik Ltd να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν αποτελεί παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Noetik Ltd και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και της Noetik Ltd (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών).

Ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις προς εσάς μπορούν να γίνουν είτε μέσω email είτε μέσω κανονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στα αρχεία της Noetik. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να παρέχουν ειδοποιήσεις για αλλαγές σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή σε άλλα θέματα εμφανίζοντας ειδοποιήσεις ή συνδέσμους προς εσάς γενικά στις Υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ειδοποίηση από εσάς προς εμάς θα αποστέλλεται γραπτώς μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση:

Noetik

Λεωφόρος Αμφιθέας 74,

2ος Όροφος,

17564, Παλαιό Φάληρο,

Αθηνα, Ελλάδα

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα εμπορικών επωνυμιών, οι επωνυμίες και τα σήματα υπηρεσιών της Noetik, είτε είναι καταχωρημένα είτε μη, αποτελούν ιδιοκτησία της Noetik και προστατεύονται από την ελληνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Αυτά τα εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, NOETIK, EMAILMANAGER, HORECABOOKING, HORECA BOOKING. Σε καμία περίπτωση τέτοια περιουσιακά στοιχεία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν διαχειρίζεται η Noetik Ltd, για οποιοδήποτε θέμα που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση ως προς την πηγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή για οποιοδήποτε θέμα δυσφημεί, υποτιμά ή παραποιεί Noetik Ltd, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, επωνυμίες ή λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Επιλογή Νόμου

Αυτοί οι Όροι και η παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικεφαλίδες

Οι τίτλοι των ενοτήτων στους Όρους είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν έχουν νομική ή συμβατική ισχύ.

Παραβιάσεις

Αναφέρετε τυχόν παραβιάσεις αυτών των Όρων μέσω email στη διεύθυνση support@noetik.gr.

 

Μας εμπιστεύτηκαν

 

Θέλετε να μιλήσουμε?

Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε για την ιδέα, την επιχείρηση ή το προϊόν σας, να διευκρινήσουμε τις ανάγκες και τους στόχους σας και να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά σπουδαίο!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.